Tag: macbook pro

  • Mac on a PC [hackintosh]

    Mac OS X е чудесна операционна система. По-стабилна и разбрана от Windows. За това ви препоръчвам да си я купите. За своите пари получвате много по-качествен краен продукт във почти всички аспекти. Ден втори. Продължавам с идеята да инсталирам MAC OS X на PC. Успешно свалих .iso файлове и записах два диска: 1. Kalyway 10.5.1…