this site & language.

« english »

Този сайт е за мен. Това е моето публично персонално местенце разпростряно над моето его.

Това място ми принадлежи. То представлява консистенция от мен, личността ми и светът, който ме заобикаля; моето разбиране за него. Какво ме удивлява. Какво ме вълнува. Какво събужда въображението ми.

Езикът тук е смесен.Някакви неща са написани (и) на английски. Всичко останало е на български. Това се дължи на разбирането ми, че в условията на интернационализация английският език става все по-общодостъпен, от там способен да осигурява комуникация между хора от различни националности. Именно заради това използвам български и английски текстове, понятия, термини. Смятам, че голяма част от посетителите тук разбират английски и вярвам, че това мое начинание няма да е във ущърб на сайта.

Естествено приемам предложения и коментари за този подход.

* * *

« български »

This site is about me. This is my public selfish place propitiously placed over my ego.

This place belongs to me. It is a mixture of me, myself and the world surrounding me; at least my perception of it. What amazes me. What thrills me. What turns on my imagination.

Language here is a mixture. Some stuff is written in English, (also). The rest is in my native tongue – Bulgarian. I do it this way because I aim to be understood by you and my fellow-countrymen. It is hard.

I accept suggestions about this approach.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *