Tag: мен

  • Криза

    Открих златната формула на блогването. То е персонално. До този момент всеки път се опитвах да служа на егоцентричното вярване, че другите имат нужда от моите нахвърляни из пространството мисли. Неправилен подход. Пишейки за “четящите”, опитвайки се да следвам наставителен и дори на моменти журналистически стил при мен не се получава. Не съм такъв човек.…