Category: Написано

  • Спасението

    Написах това още като ученик. Още тогава вярвах, че когато всеки човек се ангажира с това да избере личност и/или програма, за която да гласува после ще търси да бъде спазено, това което е било обещано. Когато едва 30% гласуват – това не е гласът на народа. Тогава мнимите избрани управляват страната и тяхната опозиция…