Category: Общество

  • Инфлация

    Инфлацията е икономическо явление, което се характаризира с увеливане на цените и намаляване на покупателната способност на паричните единици. Част от феномена се състои в това, че увеличаване на паричните единици води само по себе си до покачване на инфлацията, защото в обръщение има повече парични единици за размяна без реално покритие, които купуват все…