Category Archives: Общество

Обществени въпроси.

Инфлация

Инфлацията е икономическо явление, което се характаризира с увеливане на цените и намаляване на покупателната способност на паричните единици. Част от феномена се състои в това, че увеличаване на паричните единици води само по себе си до покачване на инфлацията, защото в обръщение има повече парични единици за размяна без реално покритие, които купуват все [...]

Also posted in Икономика | 2 Comments