About

« english »

Привет,
Казвам се Костантин Стамболов.

Роден съм на 7-ми януари, 1986 година. Псевдонимът ми Sebastianz55 е вдъхновен от песента на Стив Харли – Себастиан.

По професия съм уеб дизайнер. Вълнува ме дизайнът на портални уеб сайтове и взаимодействито им с техните посетители. Интересувам се също от лого и шрифт дизайн, принт и интериорен дизайн. Запознат съм с използването на Photoshop, Illustrator, XHTML, CSS 2&3,. Поназнайвам нещо и за управление на проекти за създаване на уеб сайтове.

Понястоящем съм главен дизайнер в Икономедиа АД, Онлайн отдел.

Понякога, обаче, това просто не е достатъчно. За това работя и на свободна практика. Запознат с персонализирането на теми за WordPress, както и поддържката на платформата.

Обичам вдъхновени клиенти с ясна визия за това, което правят; какво искат да постигнат с техния продукт. Техният ентусиазъм подхранва моята работа.

От друга страна имам магистърска степен по икономика, специалност “Прогнозиране и планиране”. Въпреки това в момента следвам “Международни икономически отношения”. Откъм тази страна имам интрес в управлението на микро & макро икономическо ниво, човешки отношения и психология.

Можете да се свържете с мен или чрез псевдонимът ми в Skype.

Благодаря, че ме посетихте. Надявам се да е било приятно.

09.08.2009

В свободното си време се разсейвам с колоездене. Помага ми да забравя ежедневните проблеми и да се раздвижа. Колоездачните преходи с приятели са едни от най-приятните през почивните дни.

* * *

« български »

Hello,
my name is Kostantin Stambolov.

I was born on January the 7th, 1986. My nickname is Sebastianz55 after the song of Steve Harley – Sebastian.

My professional occupation is web design. Aspects that thrill me are web design of portal sites as well as user interface interaction. I am also interested in logo & typefaces, print and interior design. I am of using Photoshop, Illustrator, XHTML, CSS 2&3. I happen to know about web project organization.

Currently I am head designer at Economedia JSCo., Online Department.

Sometimes that’s just not enough so I work as a freelancer, as well. I customize wordpress themes and provide support. I like passionate clients with clear vision for what they are doing; what they want to accomplish with theirs product. I feed on their enthusiasm in my works.

On the other hand I have a bachelor degree in economics, specialty “Prognosis and planning”. Nevertheless I’m taking master degree courses on “International economic relations”. Regarding this side of me I am curious about at micro & macro economics’ management, human relations and psychology.

You can contact me or just skype me via my nickname.

Thank you for visiting. I hope you enjoy it.

09.08.2009

I spend some of my leisure time bicycling. Helps me forget problems on daily basis and gets me moving. Bicycle rides with friends are one of the most relaxing experiences for me so far.

09.08.2009

В свободното си време се разсейвам с колоездене. Помага ми да забравя ежедневните проблеми и да се раздвижа. Колоездачните преходи са едни от най-приятните през почивните дни.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *