Инфлация

Инфлацията е икономическо явление, което се характаризира с увеливане на цените и намаляване на покупателната способност на паричните единици. Част от феномена се състои в това, че увеличаване на паричните единици води само по себе си до покачване на инфлацията, защото в обръщение има повече парични единици за размяна без реално покритие, които купуват все по-малка стойност. На практика това е обезценяването.

Представете си, че имате 10 парчета торта като себестойността на всяко е 1 лев. Ако в обръщение се появят още 10 лева {на хартия}, които да се изхарчат за тази торта то тогава всяко едно ще струва 2 лева, но реалната им стойност ще е 1 лев. Т.е. вие давата два лева, но те реално струват един. По този начин се обезценяват парите в обръщение.

Какво генерира повече пари в обръщение? Ако обърнем поглед към България отговорът е само един – Българска Народна Банка. Тя е единствената с легална власт да вкарва повече пари в обръщение или съответно да ги задържа. Грубо казано тези две действия от нейна страна са мерки за контрол върху икономиката система чрез парите в обръщение. Чрез тях се цели контрол и подпомагане на икономическия растеж на страната.

България като малка страна не влияе на световната икономика, но като малка страна силно се влияе от нея – както пряко така и косвено. Обезценяването на парите в чужбина води до обезценяване на стойността им и тук. Поскъпването на стоките извън страната аналогично води до тяхното покачване в татковината. Това става, защото страната ни е универсален консуматор, но и в същото време не е специализиран производител. На практика тя не е производител на каквото и да е равнище. Ние сме зависими от чуждото ценоопределяне. Нямаме с какво да му отвърнем. Липсва нещо, което има реална стойност. Нямаме продукция, производство, чрез които дори да изнесем част от инфлацията от страната си, да се отървем от обезценените пари.

Така се оказваме под глобалната инфлационна вълна. От къде произлиза тя?

Единствената страна до момента в света, която не се влияеше от световните пазари и икономика а им влияе е Америка. В момента тя е в криза, защото манипулациите дело на нейните управляващи не могат да избегнат устремлението към дъното на кондратиевия цикъл.

Най-силният ответ срещу него (дъното на кондратиевия цикъл) беше изфабрикуваният атентат на 11-ти семтември, който успя за няколко години да генерира нова продукция, която да разпредели новоналетите пари в икономиката. Пари, които отиват за изграждане на монументи поради тъжното събитие, за воденето на войни, за чествания и т.н. Това е така, защото от както е създадена американстата държава най-силният й клон, който държи икономиката и генерира най-голяма добавена стойност е военната индустрия. Също така и нещото, което може да сплоти нацията, за да бъде по производителна и послушна.

Измислената необходимост от война създаде почва за генериране на приходи по този клон. Огромни суми, които бяха влети в икономиката на страната, за да я отблъснат от дъното за момент. В същото време спечелиха завидни места на петролните пазари чрез “умиротворяващи сили”.

Въпреки това тези усилия не могат да преборят необходимостта от нещо ново, което да ганерира реална стойност на продукция и икономиката се насочи към своето дъно. Ренесансът тепърва предстои, но конкуренцията в глобален мащаб в лицето на Китай, Япония и редица европейски страни нанася съкрушителни удари на САЩ.

А това разклащане в центара на океана генерира вълни, които застигат бреговете на всички страни. Тази глобална икономическа нестабилност на практика бе очаквана от много прогностици. Ако желаете приемете това като един съвременен апокалипсис.

Много от проблемите на планетата събрани на куп започнаха да нанасят съкрушителни удари. Удари, които САЩ пренебрегваше и в момента изпитва огромна трудност да навакса. Разточителството на горива не може да бъде разрешено с открадването на няколко петролни кладанеца от арабските страни. Липсата на иновации не прощава.

Китай, Белгия, Япония и други страни генерират продукти с реална стойност способни да разрешат енергийният проблем. Защото след гладът, ответния удар на планетата срещу нейното опустошаване е липсата на енергия. Или иначе казано пилеенето й.

Производството на САЩ в един момент остана старомодно, трудоемко и енергоемко. Разточително в огромни размери. Изнесената инфлация в чужди страни разклати чуждите икономики, но не спомогна за закрепването на здравето на САЩ. Всичко това съпътствано с глобалните проблеми и липсата на адекватно разбиране за глобалните проблеми на планетата.

Светът не може да навакса. Намаляването на природните ресурси събуди страха в гиганският консорциум за петрол и го накара да повиши цените на горивата. От една страна, защото нови източници на енергия в момента не са възпрепятствани да влязат в масова употреба и себестойността на продукта петрол реално се покачва, а от друга, защото са монополисти и могат наистина да го направят, за да спечелят поредните и може би последните си огромнни суми.

Разбира се, не забравяме третата страна, че страни на знанието и технологиите разработват алтернативни начини за генериране и потребление на енергия и това ще иземе огромна част от пазара на този консорциум. Въпрос на едва 50 години е да се смени целият автопарк с енергоспестяващи автомобили придвижващи се с екологични горивни системи, например.

Днес цялата световна икономика е разклатена. Представете си кръговете, които се образуват, когато капка капне върху спокойна вода. Създават се вълни, които постепенно затихват. В момента тези вълни все още не са затихнали. Според мен още първата вълна все още не е достигнала своя край. Предполагам, че ще има поне още две силни вълни. Моментното закрепваве на световните пазари в момента не е показателно. То е нормално явление.

На фона на това да обънем поглед към България.

В страната през март годишната инфлация е 14,2%. Няма нужда да изказвам твърдения, че до момента е поне 25% и продължава да расте. Как ще се отрази това на страната?

От няколко месеца сме свидетели на нови монети в обръщение. Те са лъскави и почти всеки се е сблъсквал с тях. Напълно възможно е да са пуснати и стари монети от резерва на страната, но те лесно могат да бъдат пропуснати и назабелязани от хората. Това е първата неадекватна стъпка за борба с инфлацията от страна на държавата.

Втората е пускането на части от резерва в обръщение. Това са стари банкноти. Напоследък са от по 20 лв от 1999 година. Борбата със световната инфлация е пускане на нови пари в системата, които имат все по-малко покритие. Това е така, защото икономиката на страната еслаба и не генерира полезен продукт. Това е следствие от много фактори. Основният е лошо управление на националната икономика.

Накратко икономиката на САЩ се срива поради:
– настъпването на дъно на кондратиевия цикъл;
– остаряло морално производство;
– глобален износ на инфлация;
– навлизане на алтернативни енергийни източници.
На нуждите на планетата отговарят страни с нова икономика и знания и те създават:
– опастност за монополистите на енергиния пазар;
– алтернативни енергийни източници;
– нови конкурентни знания ганериращи добавена производства с добавена стойност.
Това води до:
– глобални инфлационни вълни, причиняващи нестабилност на световните пазари;
– отчаяни опити от САЩ за възвръщане на позициите, чрез генериране на суми без покритие, които да се размият в световния пазар, защото само печатането на пари не разрешава проблема.
Какво става в България:
– за да се пребори с глобалните инфлационните вълни в страната се вадят пари от резерва й и това генерира още по голяма инфлация;
– разклащането на нестабилната икономика ще доведе до сериозен срив на пазара като цяло в страната;
– в близките няколко месеца положението ще става все по-неприятно, особено с наближаването на празниците, което генерира огромен разход на суми;
– но за това къде ще му излезе края трябва много по-сериозен анализ.

За да се възстанови глобалната икономика ще трябват години.


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

2 responses to “Инфлация”

 1. Sebastian Avatar

  Всъщност конспирация няма. Това е естествено обуслован процес. Не може да има вечен растеж с един и същ начин на производство и консуматорство завинаги. Поне не в момента, на този развиващ се в своя посока свят.

  1. Инфлацията в САЩ ги погна преди много време. Именно това обезцени реалната стойност на доларите. По света започнаха да се отървават от губещата валута и я пуснаха на свободния пазар. Този нов прилив на пази генерира още по-голямо обезценяване.

  В същото време САЩ се опитват панически да изнесат инлацията от страната като си продават стоките навън. Основна част от тези стоки са оръжия. А това води още по надалеч. Общо взето си перат инфлационните пари на световните пазари.

  Сега си представи ако парите на САЩ са 10 грама оцет и ги налееш в 1 литър мляко (световните пазари) какво ще стане. Следващият момент е, че те постоянно бълват пари без покритие и концентрацията на оцет постопенно се качва. “Организации” махат залежите на една губеща страна, защото се обезценяват и наливат още повече оцет. Няма как млякото да е вкусно повече.

  Фактът, че е изгодно за нас е защото техните пари нямат покритие а нашите имат. Чреш наишгте те компенсират.

  А когато нещо се продава изгодно човек вади пари и го купува. По принцип доста хора вадят от спестяванията си, за да го направят. Не зависи къде е произведено, защото разменната единица се обезценява. Така общо взето пазарът до един момент се самоблансира като се купуват обезценени пари с такива с реална стойност. Но САЩ продължава да бълва пари без покритие… а това наистна не е изгодно на никой освен на нея.

  2. Не пренебрегвай Китай. Държавата има много потенциал и преди около 20 години започна да развива силна икономика, като има светъл пример близо до себе си. Производителността им е доста голяма и в тяхното самосъзнание е да мислят за бъдещето.

  3. Търсенето се повишава там, където има много консуматори. Например, в тези страни са силно развити алтернативните транспорти. Коли няма по цялата площ на страната. Пълно е с колела, рикши, скутерчета. Ползват много едноместни коли дори.

  Отново се връщаме в САЩ, където всички коли са с огромни двигатели и страхотен разход. Това е, защото САЩ е можела да се го позволи. Некъде другаде то света не разхищават бензин така. Дори тук хората купуват по-малки коли. Там да имаш огромен джип е просто нормално. Американстата мечта, мироглед. Колите са супер евтини с голям разход, а има много американци да ги карат гордо.

  Дженеръл моторс постепенно окапват, защото колите им не могат да се пласират добре, защото са огромни консуматори на гориво, а хората вече се замислят.

  Проблемът за енергийния глад наистина е още една причина за инфлацията, но той се разработва под шапката на монаполисти. Основният, от които е САЩ. Това, че нашият газ идва от Русия, не означава, че Русия не е принудена да се съобразява с Американската политика.

  4. Строителството на имоти не е двигател на нищо. Не генерира иновации, не е причина за развитие на икономиката и науката в една нормална страна. То е следствие.

  Кредитирането е друг въпрос. Но то е подвластно на световната икономическа конюктура – то я определя и е определено от нея. То е и причина и следствие. В постоянанна и неделима взаимовръзка са.

  Но на кредит не се взимат само жилища. Това, че в България се строи много не е, защото няма място вече за хората. По-скоро защото трябва да се изперат пари или някой е решил, че е доходоносно. От другата страна е и остаретият сграден фонд, който трябда реално да е грижа на държавата в цялост.

  На практика за построяването на една малка кооперация стига да се продадат два етажа. Останалите три са реалната печалба – чиста на предприемача.

  5. Пускане на стари емисии и нови монети говори само за вливане на нови пари. Ако наистина се печатаха пари постоянно то нямаше да има нужда са се пускат стари емисии а щяха да си стоят в резерва.

  Никоя страна не може да печата пари просто така. Иначе всички щяхме да сме богати. По целия свят. Парите се обезпечават по един или друг начин.

  Близка статия по темата.

 2. Kaladan Avatar

  Не знаех, че си падаш по теориите на конспирациите 🙂

  Ето малко странични гледни точки:

  1. Всичко, което се внася от САЩ е доста изгодно, защото долара падна. Виж цените техниката например. Това, че тук ти я продават завишено, не значи, че тези дето са я внесли не са направили доста пари (които след това са харчили тук).

  2. Китай в никакъв случай не разработва алтернативните източници на енергия. В голямата си част това е една недоразвита, индустриална страна, която е изключително енергийно-неефективна. Една от причините за повишаването на цената на петрола е именно повишаването на търсенето в страни като Китай и Индия, които имат големи нужди.

  3. Един от най-големите двигатели на инфлацията е цената на петрола. Колкото по-скъп е, толкова повече се увеличават цените на стоките и услугите. Просто повече разходи за производство, повече разходи за транспорт. От къде идва петрола в България? Бъди сигурен, че не идва от Саудитска арабия, ами идва от Русия. Всички бензиностанции, дето ги гледаш в София работят с петрол, произведен от Лукойл в Бургас. Газта също е руска. Само за последната една година цената на газта в България се е увеличила с 50% – http://pazari.dnevnik.bg/show/557688/ .

  4. Един от основните двигатели на българската, а и световната икономика е строителството. Строителството, както знаеш е скъпо занимание, което не всеки може да си позволи. В България цената на имотите е такава, че ти и аз не може да си позволим да си купим апартамент, без да вземем кредит. Така се получи, защото за средния англичанин и германец не беше проблем да си купи апартамент. Затова и цените на имотите скочиха толкова много – хората искаха да ги продават на чужденци. Българите, също търсиха апартаменти и бяха готови да взимам високи кредити, само и само да имат апартамент. Това води до инфлация – предлагането е малко и скъпо, парите се обезценяват. Колкото повече кредити се дават – толкова повече нараства риска те да не бъдат върнати (дават се на неблагонадеждни хора). Това създаде условия за криза при взимането на ипотечни кредити и тя се случи преди година в САЩ. В Европа се случва сега.

  5. Причината за пускане на стара емисия левове са много. Може да са заменили стара емисия и какво ли още не. Все пак да знаеш, че всяка държава печата пари постоянно 🙂 Това е така, откакто банкнотите не се обезпечават със злато.

  Поздрави.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *