Monthly Archives: June 2008

Живот

До колко можем да разполагаме с живота си? Това се зачудих докато една жена пресече Гурко без дори да се огледа – просто премина. Самоубиец. Постановката на подобен въпрос е доста философска. Дали ние трябва да пазим живота си тъй като той ни е даден от друг, ние сме ползватели на нечие дело – под [...]

Posted in Написано | Leave a comment