Monthly Archives: December 2007

Вода

Сред персийските суфи съществува легенда: “Ще дойде ден, когато всичката вода на света освен тази, която е специално съхранена, ще се изчезне, а на нейно място ще се появи друга, от която хората ще полудяват.” Само един човек взел на сериозно пророчеството и се запасил с вода. Дошъл предсказаният ден и всички водоеми пресъхнали. Този [...]

Posted in Разни | Leave a comment