Вода

Сред персийските суфи съществува легенда:

“Ще дойде ден, когато всичката вода на света освен тази, която е специално съхранена, ще се изчезне, а на нейно място ще се появи друга, от която хората ще полудяват.”

Само един човек взел на сериозно пророчеството и се запасил с вода. Дошъл предсказаният ден и всички водоеми пресъхнали.

Този човек пиел от своите запаси. Скоро водоемите и кладенците отново се напълнили с вода.

Хората пили жадно и всички полудели. А този човек продължил да пие от своята вода и останал нормален,единственият разумен сред безумците.

Всички луди го наричали луд. Тогава той излял старата вода и пил от тяхната и си загубил разума.

Безумците решили, че той най-сетне се е сдобил с разум…

This entry was posted in Разни. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>